Петиция за равно третиране на лесбийки, бисексуални, гей мъже, транс и интерсекс хора в българското законодателство

публикувана от

създадена

изтича

6.07.20 г.

26.06.20 г.

Младежка ЛГБТИ

3112

5000

крайна цел

събрани

Организация Действие

До:

Президента на Република България

Председателя на Народното събрание на Република България

Министър-председателя на Република България

Комисията по жалби и петиции към Народното събрание на Република България

Омбудсмана на Република България

Комисия за защита от дискриминация

 

България е правова държава. В България равното третиране на хората е гарантирано от Конституцията. В противоречие на Конституцията и на международните договори, по които България е страна, в законодателната ни уредба съществуват редица пропуски, които създават предпоставки за неравно третиране на българските граждани с хомосексуална ориентация, транс и интерсекс лица.

 

Анализ на Младежка ЛГБТ организация Действие от 2018 г. доказа, че ЛГБТИ хората са лишени от над 300 права, поради липсата на уредба на връзките между ЛГБТИ лицата.

 

През 2019 и 2020 г. Действие направи цялостен анализ на наказателноправната уредба в Република България. От този анализ станаха видни поредица от дискриминативни практики, засягащи ЛГБ хората, както в ролята им на жертви, така и в ролите им на заподозрени или уличени в престъпление лица, на изтърпяващи присъда или дори на съвсем странични лица – свидетели или близки на някоя от другите категории лица, които задължително или по своя воля могат да участват в наказателното производство или имат съприкосновение със системата за изтърпяване на наказанията.

 

Ние, долуподписаните, като граждани, вярващи в равнопоставеността между гражданите, смятаме, че България следва да изпълнява европейското и международно законодателство за защита правата на човека и в конкретност защита правата на ЛГБТИ лицата и следва да приведе тези стандарти в българското законодателство и да бъдат въведени следните законодателни изменения, а именно:

 

Предложение 1:

Признаване на законен режим на партньорство на нехетеросексуални двойки – било брак, било фактическо съжителство и включване на това изменение и в разпоредбите на НК и НПК.

 

Законодателството на РБ съзнателно лишава от права ЛГБТИ хората, като не им позволява да регулират отношенията си. Докато при хетеросексуалните хора, това е право на избор, тъй като те имат достъп до право да встъпят в брак, този избор липсва при хомосексуалните лица, които се намират във връзка. Поради тази причина се търси регулация на института на семейното/фактическо съжителство, за да може да се преодолее законно гарантираната дискриминация спрямо ЛГБТИ лица.

 

Предложение 2:

Защита на ЛГБТИ хората като жертви на престъпления с дискриминационен елемент.


Изменение на чл. 162 и 163 от НК и включване на допълнителен защитен признак „сексуална ориентация“. 

Създаване на допълнителни точки към чл. 116, ал. 1 от НК и чл. 131, ал. 1 от НК, които да включват квалифициран състав на убийство, извършено с дискриминационен мотив сексуална ориентация и полова идентичност и причиняване на тежка телесна повреда с дискриминационен мотив сексуална ориентация и полова идентичност. 

 

Предложение 3:

ЛГБТИ хората като жертви на полови (сексуални) престъпления


Неравното третиране/предразсъдъците на/към ЛГБТИ хората в ситуация, в която те са жертви на сексуални престъпления, може да има проявления в: 1) ефективността на наказателното преследване на насилниците им или 2) отношението към тях като към жертви от страна на самите институции, с които те имат съприкосновение.


Изменения на:

  1. В чл. 149, ал. 2 НК да се добави т. 6, когато блудството е извършено: „поради сексуалната ориентация, пола, половата идентичност или проявлението на пола на жертвата“.

  2. В чл. 150 НК да се добави същият текст: „поради сексуалната ориентация, пола, половата идентичност или проявлението на пола на жертвата“.

  3. В същия чл. 151 да се създаде новa т. 4 в ал. 2, която да гласи: [Когато деянието по ал. 1 е извършено:] „поради сексуалната ориентация, пола, половата идентичност или проявлението на пола на жертвата“.

Подпиши

да, искам да получавам новини от Действие

искам да подпиша анонимно

Трябва ни твоето съгласие с Общите условия

Кой още подписа тази петиция
Пенка
Иванова

Ruslan
Mehmed

Петър
Михайлов

Сам съм обект на такъв тип дискриминация. Нашето общество не прави разлика между гей/бисексуален и педофилия.

Кристина
Костадинова

Вярвам в това, че хората са хора без значение от сексуалната ориентация.

Иван
Попов

Илия
Цеков

искам да живея в 21в. а не в средновековието

Александър
Куртенков

Raymond
Ash

Илир
Айети

Магдалена
Рафаилова

Магдалена
Рафаилова

Оливия
Димитрова

лгбт хора са хора , няма никаква разлика кой на кого обича

Дони
Георгиев

Нели
Иванова

Обичта към някого не е причина да бъдем третирани като по-нисши същества.

Кристиана
Жекова

Борислав
Янински

Всеки един човек трябва да бъде защитен от закона, да има му се даде възможност да е щастлив с човека, когото обича!

Мария
Минчева

Даниел
Кънчев

Време е българското общество да разбере, че сексуалната ориентация е нещо лично и не е причина за деградация и обиди.

Сияна
Георгиева

Ива
Георгиева

Смятам че всички хора заслужават равни права. По никакъв начин брак/връзка между еднополова двойка не пречи на живота на другите хора. Не е справедливо да бъдем лишаване от права и дори малтретирани за това кои сме. Сексуалната ориентация не се избира!