top of page
Всяко действие днес, носи промяна утре...
Подпиши петиция
Петиция за равно третиране на еднополовите партньори и техните семейства

Петиция за равно третиране на еднополовите партньори и техни...

ЛГБТ

До:

Президента на Република България

Председателя на Народн...

16.08.21 г.

създадена

21.06.22 г.

изтича

публикувана от

Действие

събрани подписи

122

крайна цел

5000

Петиция за равно третиране на лесбийки, бисексуални, гей мъже, транс и интерсекс хора в българското законодателство

Петиция за равно третиране на лесбийки, бисексуални, гей мъж...

Младежка ЛГБТИ

До:

Президента на Република България

Председателя на Народн...

26.06.20 г.

създадена

6.07.20 г.

изтича

публикувана от

Организация Действие

събрани подписи

122

крайна цел

5000

Права за еднополовите партньори и техните семейства

Права за еднополовите партньори и техните семейства

ЛГБТ

На 12 декември 2019 г., Върховният административен съд отказа окончателно да признае брака на Лили Бабулкова и Дарина Кои...

13.12.19 г.

създадена

11.03.20 г.

изтича

публикувана от

Действие

събрани подписи

122

крайна цел

5000

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

logo-bg-right-no-back.png

Платформата е разработена в изпълнение на проект: „Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България“, във връзка с кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

bottom of page