Всяко действие днес, носи промяна утре...
Подпиши петиция

Петиция за равно третиране на лесбийки, бисексуални, гей мъж...

Младежка ЛГБТИ

До:

Президента на Република България

Председателя на Народн...

създадена

изтича

публикувана от

Организация Действие

събрани подписи

122

крайна цел

5000

Права за еднополовите партньори и техните семейства

ЛГБТ

На 12 декември 2019 г., Върховният административен съд отказа окончателно да признае брака на Лили Бабулкова и Дарина Кои...

създадена

изтича

публикувана от

Действие

събрани подписи

122

крайна цел

5000

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Платформата е разработена в изпълнение на проект: „Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България“, във връзка с кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

sign up for our newsletter

subscribe for news from us

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Deystvie.org 2021 © All rights reserved. Designed and developed by Epic Sofia

Logo_Small_white.png