Всяко действие днес, носи промяна утре...
Подпиши петиция
Петиция за равно третиране на лесбийки, бисексуални, гей мъже, транс и интерсекс хора в българското законодателство

Петиция за равно третиране на лесбийки, бисексуални, гей мъж...

Младежка ЛГБТИ

До:

Президента на Република България

Председателя на Народн...

26.06.20 г.

създадена

6.07.20 г.

изтича

публикувана от

Организация Действие

събрани подписи

122

крайна цел

5000

Права за еднополовите партньори и техните семейства

Права за еднополовите партньори и техните семейства

ЛГБТ

На 12 декември 2019 г., Върховният административен съд отказа окончателно да признае брака на Лили Бабулкова и Дарина Кои...

13.12.19 г.

създадена

11.03.20 г.

изтича

публикувана от

Действие

събрани подписи

122

крайна цел

5000

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

logo-bg-right-no-back.png

Платформата е разработена в изпълнение на проект: „Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България“, във връзка с кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО