The Courage to Be
book series

Smelostta_Da_Budesh_Reoditel.png

The courage to be a parent
2021

The release of the book "The Courage to Be a Parent" and the research accompanying it is part of a larger issue that we at Deystvie have been working on for years - namely the issue of social inclusion of LGBTI people in society by enabling them to share disclosure, acceptance, equality.

The stories of our parents also provide a broader perspective, namely the perspective of growth (of the children) and support (of the parents), because in a way we are all children and parents at the same time. But also the perspective of unconditional love and acceptance in general.

SmelosttaDaBudesh2.png

The courage to be: part two
2021

This book is an attempt to break the categorisations and prejudices towards LGBTI people in Bulgaria. It collects eleven stories of couples or individuals who, with the help of the legal programme of the LGBT Youth Destvie, have found the strength to change not only the course of their personal history, but also society as a whole.

 

These are stories of hardship but also of overcoming it, stories of discrimination but also of fighting it, stories of institutional neglect but also of battles won. These are the stories of people actively fighting for their right to live in an environment of security and acceptance.

 

People who have the courage to be.

 

                                                                                                                                         Theodore Ivanov

MoetoRazkrivane.png

Моето разкриване

В тази малка книжка са събрани едни мащабни по своята значимост
теми, които пряко или косвено засягат безброй много хора и съдби.

Представени са лично, човешки, без често съпровождащите ги в пуб-
личното пространство празно многословие, пошла сензационност и

грубо противопоставяне. Защото в своята същност те са именно таки-
ва – лични и човешки.

Хората, чиито истории ще прочетете, описват преживяванията си
още от най-ранна възраст до настоящия момент и отвъд, връщат се
към болезнени спомени и разказват забавни моменти, споделят за
разочарованието, което ги е наранило, и за подкрепата, която им е
дала сили. Те са родени по различно време, отрасли са на различно
място, имали са различен житейски път. Всички те обаче са открили
в себе си смелостта да преодолеят вътрешните страхове, да устоят на
външните реакции и да се стремят да живеят честно и открито.