reports

Проучване на действащото българско законодателство на ниво законови нормативни актове по отношение на правата, предоставени на брачни двойки и на двойки от различен пол, живеещи във фактическо съжителство в сравнение с правата на двойки от еднакъв пол

Настоящото проучване е изработено от екип на Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ по поръчка на СДРУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКА ЛГБТ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЕ''. То отразява състоянието на действащото българско законодателство към 30 април 2018 г. Проучването не се ангажира с евентуална съдебна практика по прилагането на съответните идентифицирани разпоредби, но на съответните места, където е възможно противоречиво тълкуване от съдилищата или законът е неясен, това е посочено.

Престъпления и инциденти от омраза
доклад
на основа сексуална ориентация,
полова идентичност и изразяване на пола, извършени в България през 2017 г.

HATE CRIMES AND INCIDENTS
REPORT
BASED ON SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY AND GENDER EXPRESSION CARRIED OUT IN BULGARIA IN 2017

Настоящият доклад е продължение на про- екта Step up on reporting homophobic and transphobic violence („Постигането на по-голяма отчетност за хомофобско- то и трансфобското насилие“), подкрепен от ILGA-Europe, (Европейският регион на Международната асоциация за лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс). Целта на проекта бе да се даде възможност на ев- ропейските организации на гражданското общество на ЛГБТИ да следят по-последо- вателно и да докладват за престъпления- та и инцидентите на база хомофобска и трансфобска омраза.

MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE OF MINISTERS’ RECOMMENDATION CM/REC (2010)5 ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY

MONITORING OF THE IMPLEMENTATION OF COMMITTEE OF MINISTERS’ RECOMMENDATION CM/REC (2010)5 ON MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION OR GENDER IDENTITY

Until 2018, Bulgarian government and institutions have never officially expressed a general position or support on LGBTI issues and the need for equal rights. The only legal act providing basic anti-discriminatory protection of LGBTI community in the country is the Anti-discrimination law. Although the domestic anti-discrimination legislation bans discrimination on sexual orientation grounds, as well as on any other ground, it makes no mention of the grounds of gender identity, gender expression or sexual characteristics.

запиши се за нашия нюзлетър

subscribe for news from us

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Deystvie.org 2019 © All rights reserved. Designed and developed by Epic Sofia

Deystvie.org 2019 © Всички права запазени. Developed by Epic

Logo_Small_white.png