top of page
Какво е дескриминаця

За Правната програма

Правната програма на “Действие” е създадена през 2014 г. от адвокат Деница Любенова, а през 2015 г. към нея се присъединява и Венета Лимберова.

Deni&Veni-(1).png

В началото работата на Правната програма се фокусира върху сезиране на институции за случаи на дискриминация, инциденти или престъпления, свързани със сексуалната ориентация. Усилията са в посока информиране на ЛГБТИ общността за правата и разпознаване на ситуациите, които представляват дискриминация.

oleg-laptev-QRKJwE6yfJo-unsplash.png
ЛГБТ хората във връзки

В периода 2014—2016 г. изключително рядко се стига до възможност да бъде заведено дело в съда – от една страна, хората от ЛГБТИ общността срещат трудности да разпознаят случаите на дискриминация, от друга е страхът, че подаването на жалба или сигнал може да има негативни последици за личния или професионалния им живот. Страхът е допълнително подсилван от липсата на каквато и да било политика на правителствата за справяне с различните форми на дискриминация, превенция и борба с т.нар. институционално и законодателно закрепена дискриминация срещу ЛГБТИ хората.

franco-antonio-giovanella-kSfv9njQVc8-un

Знак, че промяна е възможна, дава първото стратегическо дело за брачно равенство на смелите Лили и Дари (Лили Бабулкова и Дарина Коилова) – когато през 2017 г. то влиза в съдебната зала, медийният интерес към делото е огромен. Това е шанс широката публика за първи път да се запознае отблизо с проблемите на една хомосексуална двойка в България.

Lili&Dari.png

2018 г. донася и голямата победа – български съд за пръв път признава последици от брак, сключен между лица от един и същи пол. През 2019 г. решението на съда е потвърдено и окончателно влиза в сила. През същата година Правната програма започва работа по онлайн платформа за предоставяне на информация и правни съвети, обучения на адвокати, координатори и доброволци. Консултациите вече са достъпни в петте най-големи града в страната – София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново.

Map_.png

Националната ЛГБТИ правна програма съществува благодарение на доброволните усилия на група адвокати и активисти и проектно финансиране. Вашите дарения биха допринесли за устойчивостта и независимостта на програмата.

PayPal ButtonPayPal Button
Active-citizens-fund.png
Asset 4_2x.png

Проектът „Национална ЛГБТИ Правна програма“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 110 820 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Национална ЛГБТИ Правна програма“  е  овластяване на ЛГБТИ общността чрез осигуряване на пряк достъп до правна защита чрез Националната ЛГБТИ правна програма в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново.

bottom of page