top of page

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА

Законодателството на Република България третира нас ЛГБТИ хората неравно. Ние имаме нужда да ангажираме правни действия, за да докажем това неравно третиране. Единствено чрез подаване на искове, жалби и сигнали може да се установи дискриминация срещу нас и да се предприемат правни действия за изкореняване на тези грешни и вредни практики. Насърчаваме Ви, подавайте жалби, сигнали и искове!

Избери образец на жалба

Жалба до Комисия от защита от дискриминация

Жалбата до КЗД се подава, когато по отношение на Вас е имало дискриминационно отношение или смятате, но не сте сигурни, че е имало такова. Дискриминационното отношение или реч, която считате за дискриминативна може да е била извършена от работодател, колега, административен орган, общинска служба, полицейски служител, барове, ресторанти и всеки, които предоставя услуга. Трябва да опишете ситуацията и какво се е случило и да предоставите на Комисията всички доказателства, с които разполагате. Ако оплакването ви е свържано с телевизионно и радио предаване, трябва да дадете линк към същото и при възможност да го свалите на носител (но не е задължително). Когато предоставите достатъчно доказателства за осъществена спрямо Вас дискриминация, Комисията за защита от дискриминацията ще обърне тежестта на доказване. Това означава, че ако създадете съмнение, че дискриминация спрямо Вас е осъществена, човекът или институцията, които са я осъществили, следва да докажат, че това не е така.

В случай, че смятате, че ви е необходима квалифицирана правна помощ, не се притеснявайте да се свържете с нашия екип чрез регистрация в системата.

bottom of page