top of page

Жалба до Районен съд

Определена категория престъпления не се преследват по общия ред, а само при наличие на подадена от пострадалия молба, наречена частна тъжба. С предявяването й в съда се образува наказателно дело от частен характер, а подалото я лице (което е и пострадалият) се нарича частен тъжител. Такива престъпления са например: обида; клевета; лека телесна повреда; кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини и други. Подаването на частна тъжба трябва да е задължително в срок до 6 месеца от узнаването за престъплението или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

Инструкции

Попълнете полетата по-долу на български език, използвайте кирилица. След натискане върху бутон "Продължи" системата ще генерира автоматично pdf файл, който е небходимо да изтеглите, разпечатате, подпишете и изпратите до адреса на съответния Районен съд. В град София адресът на Районен Съд - София по наказателни дела е гр. София, бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев", № 23

Ако искате да проследим жалбата Ви или имате нужда от правна консултация с наш адвокат, регистрирайте случай в нашата

Правната платформа.

ЧРЕЗ РАЙОНА ПРОКУРАТУРА
ГРАД:

ДО РАЙОНЕН СЪД ГРАД:

ЖАЛБА

От

Против: Постановление за

По досъдебно производство №

по описа на

Прокурорска преписка №

ГОСПОДИН / ГОСПОЖО СЪДИЯ,

Избройте обстоятелствата , които според жалбоподателя са основание за отмяна на атакуваното постановление

Приложения

Опишете приложенията към вашата жалба тук, в случай че има такива.

Дата и място на подписване

Моля, попълнете полетата в червено, за да продължите!

Infinity-1.2s-381px.gif
bottom of page