top of page

Жалба до Районна прокуратура

Жалба до Районна прокуратура се подава в случаите, когато срещу Вас има извършено престъпление от общ характер. В жалбата си трябва да опишете къде, кога и какво се е случило и кой е бил извършителят на престъплението срещу Вас. Извършителят се посочва единствено в случаите, когато сте сигурни за самоличността на лицето. Ако не сте сигурни кой е извършителят или имате съмнения, в графата "срещу" напишете "неизвестен извършител". В противен случай рискувате при неустановяване на престъпление срещу Вас да бъде заведено дело за набедяване. Престъпления от общ характер са кражби, обири, средни и тежки телесни повреди и много други по Наказателния кодекс на РБ. В тези случаи не следва да доказвате жалбата си, тъй като в производство от общ характер доказателствата се събират от Прокуратурата по реда на Наказателнопроцесуалния кодекс на РБ.

Инструкции

Попълнете полетата по-долу на български език, използвайте кирилица. След натискане върху бутон "Продължи" системата ще генерира автоматично pdf файл, който е небходимо да изтеглите, разпечатате, подпишете и изпратите до съответната районна прокуратура по местоизвършване на престъплението. За гр. София адресът е: 1463 София, бул. "Ген. М.Скобелев" № 23.

Ако искате да проследим жалбата Ви или имате нужда от правна консултация с наш адвокат, регистрирайте случай в нашата

Правната платформа.

ДО РАЙОНА ПРОКУРАТУРА
ГРАД:

ЖАЛБА

От

Срещу:

ГОСПОДИН / ГОСПОЖО ПРОКУРОР,

Въведете кратко описание на фактите по случая, искането на жалбоподателя

Приложения

Опишете приложенията тук, в случай че има такива.

Дата и място на подписване

Моля, попълнете полетата в червено, за да продължите!

Infinity-1.2s-381px.gif
bottom of page